Cultuurreis

Kennismaken met een land. Dat is volgens ons de essentie van reizen. Wij willen u uw vakantieland niet alleen laten zien, maar er ook iets over vertellen: over de mensen die er wonen en gewoond hebben, over hun gebruiken en gewoontes, maar ook over hun geschiedenis en kunst. Over al die dingen die uw vakantieland anders maken dan Nederland. Al deze zaken vallen onder de noemer ‘cultuur’. Onze reizen kenmerken zich door een pittig, goed georganiseerd dagelijks excursieprogramma, waarbij onze reisleiders u wegwijs maken in het land en er boeiende verhalen over vertellen. Reizen met Me&San Reizen Cultuurvakanties is genieten van de overweldigende, verrassende cultuur van een land in al zijn facetten.

Turkije wordt eerlang de “wieg der beschaving” genoemd. En als u door dit land trekt, wordt u meteen duidelijk waarom. De eerste stad ter wereld – een neolithische stad bij Çatalhöyük – dateert uit 6500 v. Chr. Sindsdien kan Turkije zich beroemen op een rijke cultuur die een blijvende invloed had/heeft op onze moderne beschaving. Deze waardevolle traditie maakt van Turkije een paradijs van informatie en culturele rijkdom. Hattiërs, Hettieten, Frygiërs, Urartiërs, Lyciërs, Lydiërs, Inoniërs, Perzen, Macedoniërs, Romeinen, Byzantijnen, Seldjoeken en Osmanen, elk van hen heeft zijn stempel gedrukt op de Turkse geschiedenis. Alle antieke sites en ruïnes verspreid over het hele land leveren het bewijs van de unieke aspecten van elk van deze beschavingen.

Turkije heeft alles wat een toerist maar kan wensen. Een aangenaam klimaat, gezellige badplaatsen, prachtige landschappen, een indrukwekkende cultuurgeschiedenis, een beroemde keuken en een vriendelijke bevolking. Redenen genoeg dus om hier een vakantie door te brengen.

Afwisselend landschap
Een groot deel van de 8.000 km lange kustlijn heeft een toeristische bestemming. Alleen de Zwarte-Zeekust in het noordoosten nog niet. De kust is hier geen aanrader, maar het Pontisch Gebergte met dichtbegroeide bossen is een fantastisch wandelgebied. Parallel aan de zuidkust loopt het Taurusgebergte met beboste en kale hellingen. Door de hoogvlakte stromen vele rivieren, ook de meren zorgen voor een aangename afwisseling.

In het westen zijn wel duizend hete thermale bronnen. Het maanlandschap van Cappadocië is het gevolg van vulkanische uitbarstingen. De kalkterrassen van Pamukkale danken hun bestaan aan het afgezette kalkzout dat afkomstig is van zwaar kalkhoudende waterstroompjes.

Cultuurschatten
Het gebied is in de loop van de geschiedenis door vele volkeren bewoond. Een van de oudste archeologische vindplaatsen is Hattusa, de hoofdstad van het Hettietische rijk. In West-Turkije liggen de opgravingen van antieke steden van Lydiërs, Frygiërs en Lyciërs. Deze volkeren bouwden imposante tempels en theaters. Hoog in de rotsen ziet u op verschillende plaatsen grafmonumenten. De Lyciërs hebben deze uitgehakt.

De stadstaten uit de Griekse periode liggen aan de westkust: Efeze, Pergamon, Izmir, Milete en Priene maken enorme indruk. Voorbeelden van gebouwen uit het Byzantijnse rijk zijn er genoeg. De Aya Sofia in Istanbul is het bekendste. Door het hele land zijn er prachtige moskeeën te zien uit verschillende Turkse periodes. De schatten uit alle periodes zijn te bewonderen in het Museum voor Anatolische Kunst in Ankara.

Roemruchte geschiedenis
De Anatolische hoogvlakte heeft veel volkeren zien komen en gaan. De Hettieten woonden hier van 2000-1200 voor Chr. en stichten een groot rijk. Omstreeks 1200 voor Chr. namen de Urarti de heerschappij in het oosten over.

Tussen 700 en 550 voor Chr. leefden de Lydiërs in West-Turkije en de Frygiërs in Centraal-Turkije. Aan de Middellandse Zee verrezen tussen 600 en 400 voor Chr. verschillende Lycische steden. 334 voor Chr. was het jaar dat Alexander de Grote de oversteek maakte en de cultuur van hellenisme, een vermenging van Griekse en oosterse beschavingen, verspreidde.

In 324 verplaatste keizer Constantijn zijn residentie van Rome naar Byzantium, dat daarna Constantinopel werd genoemd. Dit tegenwoordige Istanbul werd daarmee het centrum van het Byzantijnse rijk. In de achtste eeuw kwamen de Armeniërs naar Klein-Azië. Zij beleefden glorieuze tijden voordat ze de heerschappij in de 11e eeuw moesten overdragen aan de Turkse Seldsjoeken.

In de 11e eeuw rukte de Turkse stam van de Seldsjoeken op. De bevolking van Klein-Azië nam na verloop van tijd de Turkse taal en de islamitische godsdienst van hen over. Vanaf de 13e eeuw voegden ook de Turkse stam de Osmanen zich bij de Seldsjoeken. Vanaf 1453 was het hele Byzantijnse rijk in handen van de Osmanen.